Formy płatności

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

    1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl),
    1.3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.

2.W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 33 1020 3408 0000 4102 0361 9293 P.H.U. PAT TOMASZ PAWLIK ul.  Lodowa 91, 93-232 Łódź, NIP: 729 169 17 50. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.


3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.